توضیحات کاره

__________________طراحی کارت ویزیت های زیبا با در نظر گرفتن سلیقه مشتری____________________

برای طراحی کارت ویزیت از طرح های آماده که ممکن است تکراری باشند، استفاده نمی کنم. 

انجام یک بار اصلاحات هم مجانی است.

( اما در صورتی که نظر مشتری تغییر کند و درخواست تغییراتی از پیش تعیین نشده داشته باشد، هزینه اصلاحات اخذ می شود. )

قیمت کارت ویزیت یک رو: 15 هزار تومان

قیمت کارت ویزیت دو رو: 22 هزار تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 


 

 

پس از خرید و انجام طراحی کارت ویزیت نمونه کارت طراحی شده در قالب فایل JPEG  با کیفیت به مشتری ارائه می شود.

برای کارت ویزیت یک رو، یک عدد فایل

برای کارت ویزیت های دو رو، دو عدد فایل

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های SAKAHA