توضیحات کاره

من دانشجوی دکتری دانشگاه تهران هستم مسلط به نرم افزارهای spss , smart pls و مدل سازی ساختاری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مثل topsis, ahp, anp

 این تحلیل ها رو با هزینه کم و زمان بسیار کوتاه برای شما انجام می دهم

تحلیل با نرم افزار spss   به مبلغ 50 هزارتومان

مدل سازی ساختاری با smart pls  از 200 هزارتومان تا 500 هزارتومان بسته به پیچیدگی مدل و تعداد فرضیات و تحلیل ها

استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی و غیر فازی از 50 هزارتومان تا 200 هزارتومان بسته به حجم نمونه و ....

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ورد از جداول و نمودارها و تفاسیر کامل مرتبط با آن ها

فایل spss

  فایل اکسل خروجی  به اضافه تصاویرpls

 

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر فرضیه 2 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های DELIVER86