توضیحات کاره

یک فایل pdf که شامل آموزش گام به گام(چند روش از قدرتمندترین روشهای باز کردن چشم سوم) که خودم استفاده کرده و تجربه کردم می باشد.البته مسئولیت استفاده از این روشها بر عهده خود متقاضی می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های cheshme Sevom