توضیحات کاره

فایل های موسیقی با طول موج خاص که مختص تحریک و فعال سازی چشم سوم می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شامل یک فایل زیپ که دوتا فایل موزیک مدیتیشن داخل آن قرار دارد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های cheshme Sevom