توضیحات کاره

اجرای سیستم CRM

این سیستم برای تمام واحد های صنفی و واحد های کسب و کار که دارای مشتری می باشند تاثیر گذارند.

کاربرد این سیستم در حفظ مشتریان و افزایش فروش می باشد.

فاز اول و در صورت لزوم دوم در ابتدا انجام می گردد درصورت رضایت از میزان افزایش فروش هزینه توافقی دریافت می گردد.

 

لطفا قبل از ثبت سفارش، پیام شخصی بدهید و کسب و کار خود را معرفی نمایید تا در خصوص ابعاد کار به توافق برسیم.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های دنیایی ویژه