توضیحات کاره

من میتونم پروژه های جی ای اس مرتبط با منابع طبیعی ( نقشه های شیب ، جهت ، مکانیابی ،  پهنه بندی ، زمین آماری ، کاربری اراضی و .......) رو انجام بدم و همچنین می تونم  از نقشه ها و فایل های جی ای اس (GIS) به صورت خاص و زیبا طراحی و خروجی تهیه کنم  نقشه های جی ای اس برای استفاده در ارگان ها ، مقالات خارجی و داخلی و پایان نامه و نقشه های معرفی منطقه و همچنین فیلم معرفی منطقه با نرم افزار گوگل ارث

قیمت پایه برای هر پروژه  متناسب با حجم کار متفاوت می باشد  و طراحی هر  نقشه  25 هزار تومان و بسته به تعداد فریم ها (بیش از سه فریم به ازاء هر فریم 5 هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کلیه فایل های جی ای اسی ، فایل اکسل و ...  حاصل از انجام پروژه

 نقشه ای با طراحی زیبا و مطابق نوع سفارش شما ،در صورت وجود  هر گونه ایراد به صورت رایگان ویرایش می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.