توضیحات کاره

هرگونه پروژه تحت اکسل . چون کلیه توابع وبرنامه نویسی در محیط (VB) را مسلط میباشم . بخصوص پروژهای حسابداری ومدیریتی و......

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل تکمیلی بصورت تضمین

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های saadi1353