توضیحات کاره

علاقه زیادی به کار با نرم افزار دارم . بر سه محیط اصلی لازم برای طراحی صنعتی در کتیا (اسکیچ، پارت، اسمبلی و درافت) مسلط هستم و می توانم برای قطعات صنعتی شما نقشه صنعتی تهیه کنم. در دوره کاراموزی برای شرکت مس یک دستگاه سنگین را در محیط کتیا طراحی و نقشه قطعات آن را ارائه کرده ام.
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده که تمام قطعات پروژه و فایل های نقشه ها را شامل شود

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های F.Riyahi