توضیحات کاره

قیمت پروژه براساس سطح پروژه ای است که انجام می دهم برای مثال انجام پروژه ای مثل عکس نمونه ی دوم، شیت متال ( محیط ورق کاری)که نقشه ی آن داده شده 20000 تومان قیمت دارد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مواردی که سفارش دادید به شما تحویل می دهم؛ نقشه ی صنعتی، مدل سه بعدی در غالب sldprt  یا فرمتی که شما می گویید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های rezvana_a