توضیحات کاره

مشاوران مجرب مرکزمشاوره مالی «خلق پول» آماده راهنمایی شماپیرامون موضوعات زیرهستند :
اگرخواهان مدیریت هزینه های زندگی خودهستید : مخارج منزل ، فرزندان ، کرایه منزل ، اقساط بانکی رامتناسب بادرآمدشمابرنامه ریزی می کنیم.
اگرکاهش درآمد دغدغه شماست : راهکارهای عملی برای بهبودکسب وکارتان ارایه خواهیم کرد.
اگرقصد سرمایه گذاری دارید : خواهیم گفت چگونه ، چقدر وکجاسرمایه گذاری کنید.
اگرنیازبه سرمایه دارید : به شماکمک خواهیم کردتاسرمایه موردنیازخودرامطابق شرایط خود، درحدااقل زمان ، کمترین ریسک وباهزینه مناسب دریافت کنید.
اگرجویای کارهستید : به شمامی گوییم که چه شغلی مناسب شماست وچگونه بدست بیاورید ، حفظ کنید وتوسعه بدهید.
اگرطلب دارید : کوتاه ترین راه وصول مطالبات خودرابه شمامی آموزیم .
اگردچاربحران مالی شده اید : راهنمای شمابرای عبورازآن باحداقل تبعات هستیم.
برای مصون ماندن ازکلاهبرداری ها ، سواستفاده های مالی ، شرکت های هرمی و...ازمشاوران مایاری بخواهید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خریداران خدمت ، می توانند سوالات خودراپیرامون موضوعات مالی ، کسب وکار، سرمایه گذاری ، تامین سرمایه ، قوانین مالی و..توسط سایت وزین انجام میدم مطرح کنندومادرکمترین زمان ،  پاسخ اختصاصی آنهاراارسال می کنیم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 5سوال   در 1 روز
    پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش، جهت هماهنگی برای انجام کار به این فروشنده پیام دهید.
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های خلق پول