توضیحات کاره

اجسام مورد نظر شما را در نرم افزار solidworks مدل سازی می کنم.

انواع تحلیل های دینامیکی و استاتیکی رو با نرم افزار مربوطه انجام میدهم.

طراحی پروژه برای دانشجویان و ...

*قبل از پذیرفتن پروژه شما از توانایی خودم جهت انجام صحیح پروژه اطمینان حاصل می شود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نقشه تمام قطعات

نقشه مونتاژ شده

فایل تحلیل ها

انیمیشن از مونتاژ 

و..(به در خواست کار فرما و ...)

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت کار 2 روز 30,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های rezakarami78