توضیحات کاره

من می توانم برای انجام پروژه های دانشجویی و دانش آموزی و ... ، کارهای آماری شما را از طریق نرم افزار spss انجام دهم و نتایج بدست آمده را برایتان تحلیل کنم. انجام آزمون های مختلف آماری نظیر رگرسیون، اسپیرمن، فریدمن، آلفای کرونباخ و ... از جمله مواردی است که انجام می شود.

قیمت پایه برای هر  کار  40 هزار تومن می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید،  فایل های word و spss مربوط به نرم افزار و همینطور تحلیل های آماری تحویلتان میگردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های resist13