توضیحات کاره

سابلیمینال چیست؟

سابلیمینال ها فایل های صوتی هستند که برای تغییر الگوهای ذهنی و برنامه ریزی آن ها از طریق تلقین عبارات تأکیدی دلخواه تولید می‌شوند.

این فایل های صوتی دارای پیام های پنهان هستند که ضمیر خودآگاه ما قادر به درک آن ها نیست.

بنابراین سابلیمینال ها با دور زدن ضمیر خودآگاه، به ضمیر ناخوداگاه متصل می‌شوند و آن را برنامه ریزی می‌کنند


می تونم براتون سابلیمینال اختصاصی که موضوعاتی منطقی داشته باشه براتون درست کنم

من با یکی از معروفترین سایتا در این حوزه کار کردم و آموزش دیدم
سابلیمنیال آماده هم دارم یه تعدادی
اگر موضوع دیگه ای هم سابلیمینال عمومی خواستید طی پنج تا شش روز آماده میشه

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

سابلیمینال عمومی یا اختصاصی
به همراه فایل pdf جملات تاکیدی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های benjamin