توضیحات کاره

خیلی از مقالات برای دانلود باید پول پرداخت بشه.من رایگان میتونم دانلود کنم.به هر تعدادی که بخواید.کافیه که اسم مقالات را به من بگید.از 1 تا 5 مقاله هزار تومان.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل شامل مقالات خواسته شده.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***