توضیحات کاره

حل سوالات مبانی برق و مدارهای الکتریکی هنرستان

در هر درخواست فقط 5 سوال

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یه عکس از برگه ی جواب رو تحویل میدم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***