توضیحات کاره

من میتونم سوالات ریاضی شما را جواب بدم.در هر درخواست فقط 5 سوال ارسال شود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک عکس از برگه ی جواب

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ***