توضیحات کاره

Solidworks

نرم افزاری جهت طراحی سه بعدی قطعات صنعتی

این نرم افزار دارای سه بخش اصلی است:

1- Part (طراحی قطعات)

  1-1-Simulation(شبیه سازی تنش های استاتیکی ودینامیکی)

2- Assembly (مونتاژ قطعات)

  2-1-Simulation(شبیه سازی دینامیکی،تنش های استاتیکی ودینامیکی)

3-DRAWING  (تهیه نقشه جهت ساخت و مونتاژ)

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

موارد زیر در غالب یک فایل فشرده پس از اتمام پروژه تحویل خواهد شد:

1-فایل SolidWorks

2-نفشه های شاپ جهت ساخت و مونتاژ

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  با توجه به حجم و پیچیدگی پروژه متغیر است 7 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های مانی بال