توضیحات کاره

Solidworks

نرم افزاری جهت طراحی سه بعدی قطعات صنعتی

این نرم افزار دارای سه بخش اصلی است:

1- Part (طراحی قطعات)

  1-1-Simulation(شبیه سازی تنش های استاتیکی ودینامیکی)

2- Assembly (مونتاژ قطعات)

  2-1-Simulation(شبیه سازی دینامیکی،تنش های استاتیکی ودینامیکی)

3-DRAWING  (تهیه نقشه جهت ساخت و مونتاژ)

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

موارد زیر در غالب یک فایل فشرده پس از اتمام پروژه تحویل خواهد شد:

1-ویدئوی ضبط شده از مراحل طراحی

2-فایل SolidWorks

3-نفشه های شاپ جهت ساخت و مونتاژ

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  یک پارت 3 روز 20,000 تومان
  تعداد پارت های اضافی   +20,000 تومان
  مونتاژ   +20,000 تومان
  فیلم پروژه   +20,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های مانی بال