توضیحات کاره

شما کلمه خودتونو بهم بدید، من براتون خوشگلش میکنم ؛)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

5 فایل png برای شما ارسال میشه که میتونید یکیشو انتخاب کنید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    صف سفارشات این کاره پر است.

    سایر کاره های parisa