توضیحات کاره

خیلی از شرکت ها، موسسات، نمایشگاه ها و خیلی از افرادی که می خواهند یک گالری از کار خودشان را به نمایش بگذارند برای معرفی کار و حرفه و موسسه خود نیاز به نامی مناسب دارند از این رو بسیار جستجو می کنند و وقت می گذارند تا به این نام مطابق سلیقه خود برسند ما برای این دوستان نامهایی متناسب باحرفه و هنرشان پیشنهاد می کنیم، انشالله که دوست داشته باشند و به سلیقه شان نزدیک..

از این رو برای پنج نام پیشنهادی اول 50 هزار تومان 

اگر نام ها مطابق سلیقه شان بود و نیاز به کار داشت روی نام ها کار می شود و سه پیشنهاد دیگر داده می شود که در این صورت 90 هزار تومان لازم است پرداخت می گردد.

اگر باز اسامی نیاز به کار داشت برای هر اسم پیشنهادی 50 هزار تومان لازم است پرداخت گردد.

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

5 نام پیشنهادی برای محصول، شرکت، موسسه ، نمایشگاه یا گالری مورد نظر، انشالله با نظر و سلیقه مشتری...

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های parisa.asgh-7