توضیحات کاره

 • سفارش ها در بهترین کیفیت و کمترین بازه زمانی خدمت شما مشتری عزیز تحویل داده خواهد شد.
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ فارسی در بازه زمانی چهار الی پنج روز 1000 تومان می باشد. ( تعداد صفحه مورد پذیرش در این بازه زمانی توافقی می باشد)
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ فارسی در بازه زمانی یک الی دو روز1200 تومان می باشد. (حداکثر صفحه مورد پذیرش در این باز زمانی کمتر از ده صفحه می باشد)
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ انگلیسی در بازه زمانی یک هفته  1500 تومان می باشد. ( تعداد صفحه مورد پذیرش در این بازه زمانی توافقی می باشد)
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ انگلیسی در بازه زمانی کمتر از یک هفته1800 تومان می باشد.
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ فارسی برای بازه زمانی کمتر از یک روز1500 تومان می باشد. (حداکثر صفحه مورد پذیرش در این بازه زمانی یک الی پنج صفحه می باشد)
 •  
 • هزینه پایه هر صفحه تایپ انگلیسی برای بازه زمانی کمتر از یک روز2000 تومان می باشد. (حداکثر صفحه مورد پذیرش در این بازه زمانی یک الی سه صفحه می باشد)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل پروژه انجام شده مطابق درخواست مشتری به دو صورت pdf و یا word  و به دو زبان فارسی و یا انگلیسی تحویل داده خواهد شد.

 • به زبان: فارسی، انگلیسی
 • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های parinaz