توضیحات کاره

من به زبان انگلیسی تسلط دارم و می تونم متون تخصصی و مقالات علمی شما رو به فارسی روان ترجمه کنم. من در زمینه های شیمی، زیست و بیوشیمی، میکروبیولوژی و متون مهندسی توانایی ترجمه دارم.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

من یک فایل word + یک فایل pdf رو به شما ارایه میدم.

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی سایر رشته ها (طبق توضیحات کاره)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های paria.1990