توضیحات کاره

طراحی پوستر امروزه به مهارتی تخصصی تبدیل شده که نیاز به سواد بصری دارد چرا که باید بتواند پیام خود را به همان گونه که نیاز داریم به مخاطب ارائه کند

قیمت پایه برای یک پوستر در سایز A4 می‌باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل JPEG و یک فایل PDF

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های گروه پَر