توضیحات کاره

تایپوگرافی و کالیگرافی امروزه هم می‌تواند به عنوان یک هدیه کوچک درنظر گرفته شود و هم می‌تواند به عنوان عکس پروفایل و یا کاور یک ترانه مورد استفاده قرارگیرد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل jpeg و یک فایل pdf

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های گروه پَر