توضیحات کاره

قیمت برای هر قرآن کامل 170 هزار تومان

برای ادعیه ها مختلف متفاوت است از 5 هزار تومان به بالا

برای هر صلوات 10 تومان یعنی هر هزارتا 10 هزار تومان

هر جز قرآن 7 هزار تومان

سایر موارد توافقی است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمام امور توسط پدر برزگم که مربی قرآن است انجام می شود مگر در مواردی که ایشان مریض باشد که خودم مسئولیت سفارشات را برعهده می گیرم. پدر بزرگم مربی قرآن است و به علت پا درد و کهولت سن از خانه بیرون نمی آید و این کاره را برای کسب درآمد ایشان و عدم احساس تنهایی و بیهودگی گذاشته ام. چرا که ایشان همیشه در تکاپو بوده و الان توانایی خروج از خانه را ندارد.

اما کار شما را با کیفیت تمام انجام خواهد داد.

قبل سفارشات زیاد مانند یک قرآن کامل یا صلوات بیش از هزارتا ابتدا پیام دهید بعد سفارش بگذارید.
 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  قرآن کامل +30 روز +163,000 تومان
  هر 100 صلوات +1 روز +1,000 تومان
  هر دعا +1 روز +5,000 تومان
  برای 700صلوات یا یک جز قرآن   در 7 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های parastooman-42