توضیحات کاره

قیمت برای هر قرآن کامل 200 هزار تومان

برای ادعیه ها مختلف متفاوت است از 5 هزار تومان به بالا

برای هر صلوات 10 تومان یعنی هر هزارتا 10 هزار تومان

هر جز قرآن 10 هزار تومان

سایر موارد توافقی است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمام امور توسط پدر برزگم که مربی قرآن است انجام می شد اما به دلیل شدت گرفتن بیماریشان فقط اذکار را خودشان شخصا انجام میدهند و سایر موارد را به بانویی مومنه که همسری معلول دارد واگذار نموده اند. پدر بزرگم مربی قرآن است و به علت پا درد و کهولت سن از خانه بیرون نمی آید و این کاره را برای کسب درآمد ایشان و عدم احساس تنهایی و بیهودگی گذاشته ام. چرا که ایشان همیشه در تکاپو بوده و الان توانایی خروج از خانه را ندارد.

اما کار شما را با کیفیت تمام انجام خواهد داد.

متاسفانه پدربزرگم فوت نموده اند و در صورت درخواست سفارش، سفارشات را با همان بانویی که ذکر نمودم واگذار خواهد شد. فقط حتما قبل سفارش پیام بگذارید.

قبل سفارشات زیاد مانند یک قرآن کامل یا صلوات بیش از هزارتا ابتدا پیام دهید بعد سفارش بگذارید.
 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  قرآن کامل +30 روز +190,000 تومان
  هر 100 صلوات +1 روز +1,000 تومان
  هر دعا +1 روز +5,000 تومان
  برای 1000 صلوات یا یک جز قرآن   در 7 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های parastooman-42