توضیحات کاره

ارسال پیامک تبلیغاتی براساس کدپستی،مشترکین همراه اول،ایرانسل وامکان ارسال برای کسانی که پیامک های تبلیغاتی خودرا دربلک لیست قرار داده اند، قیمت ارسال به ازای  هر پیامک معمولی ۱۸تومان و برای بلک لیست ها ۲۵تومان میباشد و حداقل ارسال 1000پیامک می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل اکسل از لیست شماره هایی که به انها پیامک تبلیغی ارسال شده است

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.