توضیحات کاره

انتشار اپلیکیشن در کافه بازار ، مایکت و سیب اپ با اکانت خودم و شماره وایمیل شما همزمان در سه مایکتهای فوق ۸۰ هزارتومان انتشار با اکانت شما درهر سه مایکت فوق ۱۵۰ هزارتومان بصورت تک مایکت هم سیب اپ و مایکت هرکدام ۵۰ هزارتومان کافه بازار ۱۲۰ هزارتومان تخفیف ویژه هرسه مایکت بجای ۲۲۰ هزارتومان ۱۵۰هزارتومان پرداخت کنید
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 باتوجه به انتخاب موارد ذکر شده انتشار برنامه و یا با اکانت انتشار در مایکت ها

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای انتشار اپلیکیشن با اکانتم   در 4 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های paniland