توضیحات کاره

طراحی کارت ویزیت و ست اداری منهای کاتالوگ

قیمت پایه برای کارت ویزیت 100 هزار تومان و برای ست اداری 500 هزار تومان

لذا جهت هماهنگی بیشتر پیام دهید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل کار بصورت فایل TIFF یا PDF

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های panahi70