توضیحات کاره

طراحی لوگو، لوگوتایپ و پیکتوگرام

قیمت پایه 100 هزار تومان برای هر طرح 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل کار بصورت فایل TIFF

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های panahi70