توضیحات کاره

 • قیمت هر هزار ممبر پاپ اپ 80 هزار تومان
 • قیمت هر هزار ممبر ادد اجباری 19 هزار تومان
   

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ممبر های سفارش داده شده نهایت تا 2 روز تحویل داده میشود

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  برای انجام این کاره از اپلیکیشن استفاده می شود

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.