توضیحات کاره

توانایی حل مشکلات فایل اکسل در حد حرفه ای 

مشکلات مانند اشکال در محاسبات 

اشکال در ساخت فرم

اشکال در ارتباط بین فایل های اکسل 

و ...

مبلغ به ازای یک فایل اکسل می باشد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش، جهت هماهنگی برای انجام کار به این فروشنده پیام دهید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.