توضیحات کاره

مشاور در امور ذیل :

1 - طراحی کدینگ حساب ها مالی

2 - طراحی کدینگ انبار 

3 - طراحی ساختار مالی

4 - طراحیسیستم های حسابداری

5 - مشاور در امور حسابداری

6 - مشاوره در امور مالیاتی

اطفا شرح کامل خواسته خود را بر اساس موارد فوق ارسال نمایید تا اطلاعات مورد نیاز برایتان ارسال گردد .

اطلاعات ارسالی در قالب پرسش و پاسخ ، فایل متنی و PDF خواهد بود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های omidacc