توضیحات کاره

موسسه ققنوس با قرار دادن فیل های صوتی به همه خانواده ها و افردمصرف کننده یاد خواهیم داد که می شود .
می شود از دام اعتیاد رها شد ....
برای پیشگیری از اعتیاد خود و یا فرزندانتان اقدام کنید 
 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
نوع محتواهای ارسالی: صوتی،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.

    سایر کاره های ngo.qoqnoo-1