توضیحات کاره

موسسه ققنوس با قرار دادن فیل های صوتی به همه خانواده ها و افردمصرف کننده یاد خواهیم داد که می شود .
می شود از دام اعتیاد رها شد ....
برای پیشگیری از اعتیاد خود و یا فرزندانتان اقدام کنید 
 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
نوع محتواهای ارسالی: صوتی،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سایر کاره های ngo.qoqnoo-1