توضیحات کاره

رونویسی فایل صوتی انگلیسی و فارسی شما را انجام می دهم. زمان تحویل برای هر ۲-۱ ساعت فایل صوتی ۲۴ ساعت بعد می باشد.

 

  • قیمت آن براساس هر ۵ دقیقه هزار تومان است 

برای اطمینان خاطر می توانم ۱ تا ۲ دقیقه از صدا  را رایگان براتون تایپ کنم تا از کیفیت بالای کار خیالتان راحت باشد.

به ازای هر ۱ ساعت دوهزار تومان تخفیف میدهم. 

 به ازای هر سفارش از شما یک فایل pdf آموزشی رایگان هم دراختیارتون می گذارم که به طور کوتاه و مفید درباره ی ۵ اصطلاح عامیانه که انگلیسی زبانان در مکالمات خود استفاده می کنند توضیح میدهد.


 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هم فایل word و هم pdf را تحویل می دهم
و فایل pdf آموزشی رایگان، که به طور کوتاه و مفید درباره ی ۵ اصطلاح عامیانه که انگلیسی زبانان در مکالمات خود استفاده می کنند توضیح میدهد.
 

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی، انگلیسی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از رونویسی از صدا توسط این کاربلد را در اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های m91