توضیحات کاره

ساختن اپل آیدی با هر کشوری که مد نظر شماست انجام پذیر است

میتوانید سفارش دهید با یمیل خودتان برایتان اپل آیدی بسازم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اپل آیدی

پسورد

سوال های امنیتی و جواب آن ها

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های nd.sadaf