توضیحات کاره

من میتونم تمام مجلات در زمینه های مختلف مانند مد ، عکاسی ، بازی ، رایانه  و مجلات فوتبالی را خریداری کنم 

برای عاشقان طبیعت و حیات وحش و ... مجلات national geograohic را به انتخاب خودتان خریداری کنم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید نیز تعداد مجلات مورد نظر به اضافه ی دو مجله ی هدیه تحویل خواهم داد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.