توضیحات کاره

من میتونم برای شرکت های بزرگ یا دولتی که عرض و طول بسیار زیادی دارند قراردادهای آنها را بصورت دقیق آنالیز کنم و تمامی مواردی که ممکنه به نوعی ردپایی از اختلاس یا تبانی و یا مواردی که کارفرما دنبال اون هست رو دربیارم و طی گزارشی دقیق به کارفرما تحویل بدهم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

گزارش دقیق آنالیز قرارداد ها

میزان صحت وسلامت قراردادها

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های INDESIGNERS