توضیحات کاره

تهیه یک برنامه مالی برای محاسبات کامل وام های بانکی، شامل مبلغ وام ، سود وام ، اقساط پرداختی و اقساط باقی مانده با نمودار دایره ای

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل اکسل با برنامه ریزی وام > به صورت خام ، که قابلیت ورود اطلاعات مالی در مورد وام را داراست

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های navab.khosravi1-52