توضیحات کاره

تهیه یک برنامه مالی برای محاسبات کامل وام های بانکی، شامل مبلغ وام ، سود وام ، اقساط پرداختی و اقساط باقی مانده با نمودار دایره ای

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل اکسل با برنامه ریزی وام > به صورت خام ، که قابلیت ورود اطلاعات مالی در مورد وام را داراست

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تحویل فایل مالی مدیریت وام   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.