توضیحات کاره

فایل بر اساس درآمدها ، مخارج و هزینه های شخصی شما طراحی می شود. برای یکبار هر شیت اکسل برنامه ریزی شده به قیمت 29900 تومان و در صورت نیاز به ویرایش 5000 تومان در مراحل بعد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل اکسل برنامه ریزی شده ، بصورت خام که قابلیت وارد کردن اطلاعات مالی شما را داشته باشد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  فایل اکسل مدیریت مالی هزینه های شخصی 2 روز 49,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.