توضیحات کاره

کلمات کلیدی حکم سر در  مغازه ی شما را دارند.در حقیقت کلمات کلیدی اولین قدم در بازاریابی موتورهای جست و جو می باشد. انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب شما را سریعترین و راحت تر به هدفتان میرساند.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با قیمت پایه 150 هزار تومان:
1. 10 شهر که به ترتیب بیشترین جست و جو کلمه ی کلیدی مورد نظر در آن قرار گرفته است.
2. بیست سایت رقیب برتر ، به ترتیب قدرت سایت،در کلمه ی کلیدی مورد نظر رقابت دارند.
3. تعداد 20 کلمه ی کلیدی مرتب با کلیدی به ترتیب سختی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.