توضیحات کاره

انجام کلیه امورات اجرایی مدارس برای یک سال تحصیلی در سامانه سناد، همگام، امین و... بطور کامل:
* شروع سال تحصیلی در سناد
* ثبت رشته و پایه در سناد
* ثبت کلاس ها در سناد
* ثبت معلمان و عوامل مدرسه در سامانه سناد
* ثبت نام دانش آموزان
* تهیه دفتر آمار
* ثبت نمرات نوبت اول و دوم و تهیه و چاپ کارنامه
* تهیه و چاپ دفتر امتحانات و ریز نمرات و...
* ثبت و تهیه کارنامه دوره ای از سامانه امین
* سفارش کتب درسی در سامانه کتابرسانی
* ثبت و تنظیم کلیه امورات مربوط به سامانه همگام و...

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در انتهای پروژه دفتر آمار - دفتر امتحانات - دفتر ریز نمرات بطور کامل در سامانه سناد تحویل داده خواهد شد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های nabi.palangsa-83