توضیحات کاره

درست کردن هر فایل براساس تعداد ستون و تعداد فرمول در هر صفحه قیمت گذاری می شود و بصورت معمول تا 5ستون و 5فرمول 20هزار تومان و در صور افزایش فرمول و ستون به ازاء هر کدام 2هزار تومان اضافه میگردد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای یک جدول در یک صفحه با 5ستون و 5فرمول   در 3 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های n_rasekh