توضیحات کاره

برنامه نویسی فرترن 90 با نرم افزار visual studio 2013  انجام می شود و قیمت پایه برای هر صفحه برنامه نویسی 10000 تومان است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده شامل فایل pdfتوضیحات به زبان فارسی، یک فایل pdf برنامه نویسی و فایل برنامه نویسی فرترن در نرم افزار visual studio 2013  است.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  برنامه های ساده و کوتاه 7 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های n.asadi1208