توضیحات کاره

در این کاره فایل های صوتی فارسی شما را به فایل های متنی (word / pdf) تبدیل میکنم 
هزینه  تعیین شده به ازای هر نیم ساعت از فایل صوتی تعیین شده است

مدت زمان تعیین شده حداکثر زمان تحویل سفارش میباشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعداز ثبت درخواست سفارش و انجام آن توسط بنده موارد زیر در قالب یک فایل zip خدمتتان تقدیم میشود .
1.فایل صوتی ارسالی مشتری2. متن فایل صوتی بصورت pdf و word 

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از رونویسی انجام شده توسط این کاربلد را بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های مصطفی