توضیحات کاره

طراحی تراکت تبلیغاتی تک برگ

دورو

سایز A4 یا A5

طراحی مناسب چاپ

طراحی متناسب با کار سفارش دهنده

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل jpg / pdf 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های مریم صفری