توضیحات کاره

هزیه ترجمه ویدیوی شما در صورت وجود فایل زیر نویس و بدون نیاز به تنظیم مجدد به ازای هر دقیقه 2000 تومان 

هزیه ترجمه ویدیوی شما در صورت وجود فایل زیر نویس  نیازمند به تنظیم مجدد به ازای هر دقیقه 2500 تومان 

هزیه ترجمه ویدیوی شما به صورت شنیداری و تنظیم فایل زیر نویس به ازای هر دقیقه 5000 تومان 

هزینه تنظیم فایل های زیر نویس فارسی و انگلیسی به ازای هر دقیقه 1500 تومان 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل SRT ترجمه شده و هماهنگ با ویدیو 

فایل متنی دیالوگ های ترجمه شده 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر دقیقه ترجمه از روی زیرنویس   در 1 روز
    پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش، جهت هماهنگی برای انجام کار به این فروشنده پیام دهید.
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.