توضیحات کاره

هر اپلیکیشنی که طراحی می شود، جدا از بحث تبلیغاتی که باید روی برندینگ آن کسب و کار انجام شود، نیاز به تبلیغ اپلیکیشن و نصب تضمینی دارد، ما به خاطر داشتن بسترهای تبلیغاتی انحصاری ، می تونیم برای انواع اپلیکیشن ها با مناسب ترین قیمت نصب تضمینی واقعی و با بازدهی بالا بگیریم

 

لازم به ذکر است، در ابتدا باید اپلیکیشن شما بررسی و باتوجه به پارامترهای مختلف، هزینه هر نصب قیمت گذاری شود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بر اساس تعدادی که بخواهید، نصب تضمینی واقعی براساس پنل شمارشگر خود شما تحویل می دهیم و فقط به ازای هر نصب هزینه میگیریم نه نمایش یا تبلیغات اپ

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.