توضیحات کاره

به ازای هر صفحه ۲۵۰ کلمه ای 15 تا 20 هزار تومان بر حسب میزان سخت بودن متن میگیرم.

نمونه:

فرم درخواست ترخیص با رضایت شخصی و قطع درمان: استماره طلب مغادره المستشفى وعدم الخضوع للعلاج برضا المریض
 بیمارستان تریتا: مستشفى تریتا
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:کلیه الطب والخدمات الصحیه الإیرانیه
 تاریخ تهیه: تاریخ التنظیم
تاریخ بازنگری : تاریخ المراجعه
تاریخ بازنگری بعدی: تاریخ المراجعه التالیه
کد فرم:رقم الاستماره
 نام و نام خانوادگی: الاسم والاسم العائلی للمریض
پزشک معالج : الطبیب المعالج
تاریخ پذیرش: تاریخ القبول
 نام بخش :الجناح
شماره تماس بیمار: رقم هاتف المریض
- این قسمت توسط بیمارستان تکمیل شود" :تعبأ هذه الحقول من قبل المستشفى
تشخیص و نوع بیماری : التشخیص الطبی و نوع المرض
ضرورت ادامه درمان و بستری در بیمارستان : الحاجه الماسه إلى مواصله العلاج والإقامه بالمستشفى
عوارض و خطرات احتمالی قطع درمان و ترخیص با رضایت شخصی:التبعات و الأخطار المحتمله لوقف العلاج ومغادره المستشفى برضا المریض
" این قسمت توسط بیمار و یا بستگان درجه اول بیمار تکمیل شود": تعبأ هذه الحقول من قبل المریض أو أقرب أقاربه
 اینجانب ....... فرزند ...... دارای کد ملی ...... و شماره شناسنامه ......... متولد سال من موالید عام........ بیمار...... ولی بیمار ....... بستگان درجه یک بیمار  | نماینده قانونی (قیم) بیمار
 در سلامت روانی و هوشیاری ، علی رغم عدم اتمام اقدامات درمانی و ترخیص بیمار توسط پزشک معالج ، به علت ....... اصرار بر قطع درمان و ترخیص با رضایت شخصی از بیمارستان را دارم.
در حضور کادر درمانی و متخصص پزشکی قانونی سرکار خانم جناب آقای دکتر........
 اعلام می دارم عواقب و خطرات قطع درمان و ترخیص با رضایت شخصی توسط پزشکان و کادر درمانی به زبان ساده برای من توضیح داده شد و با آگاهی کامل از خطرات و عواقب آن، همچنان در خواست ترخیص با رضایت شخصی و قطع درمان را دارم و مسئولیت آن بر عهده امضاء کنندگان زیر می باشد و هیچگونه مسئولیتی از جهت قطع درمان و ترخیص با رضایت شخصی بر عهده پزشکان و کادر درمانی بیمارستان تریتانمی باشد. در ضمن اعلام می دارم در حال حاضر و در آینده هیچگونه شکایتی از پزشکان و کادر درمانی و مسئولین بیمارستان ترینا ندارم و نخواهم داشت و حق و حقوق خود در خصوص مطالبه خسارت از مسئولین فنی، پزشکان معالج و کادر درمانی بیمارستان تریتا را سلب و ساقط می نمایم و هیچگونه ادعایی اعم از کیفری یا حقوقی نخواهم داشت. 
امضاء و اثر انگشت بیمار: 
امضاء و اثر انگشت شاهد ١: 
 امضاء و اثر انگشت شاهد ۲:
امضاء و مهر پزشک معالج:
امضاء و مهر پرستار مسئول:
امضاء و مهر متخصص پزشکی قانونی:

إنی ........ ابن ......... الحامل لرقم الهویه ....... و رقم الشهاده ............ من موالید عام ..........
المریض ... ولیّ المریض.... أقرب أقارب المریض.... النائب الشرعی للمریض .....
مصابٌ بالأمراض النفسیه والإعاقه الذهنیه ورغم عدم إکمال الإجراءات الطبیه وموافقه الطبیب على مغادره المستشفى أطالب مُلحَّاً وقف العلاج والسماح بمغادره المستشفى مع الرضا لأجل ........... و بحضره من اللجنه الطبیه و الطبیب الشرعی سماحه الدکتور / الدکتوره ........ أفیدکم علما بأنه قد وضّح لی اللجنه الطبیه الأخطار الناجمه عن وقف العلاج و مغادره المستشفى و لی إلمام کامل بالتبعات والأخطار المحتمله  فرغم ذلک أقدِّم طلبا لوقف العلاج والسماح بمغادره المستشفى و مسئولیه ذلک راجعه الى الموقّعین تحت هذه الاستماره ولا یرجع شیء من التبعات إلى اللجنه الطبیه لمستشفى تریتا. وایضا أذعن بانه لیس لدی أیه شکاوى ودعاوى من اللجنه الطبیه لمستشفى تریتا لا فی الحال ولا فی المستقبل و أبرِّئ ذمّه الأطباء المعالجین واللجنه الطبیه من مطالبه أیه غرامه أو حقٍّ لی علیهم و لا أرفع أی دعوى جنائی أوحقوقی إلى المحکمه.
 التوقیع وبصمه إصبع المریض ...... التوقیع وبصمه إصبع الشاهد 1 ...... 
التوقیع و بصمه إصبع الشاهد 2 ........
 التوقیع وختم الطبیب المعالج .......  التوقیع وختم الممرِّض ....... التوقیع وختم الطبیب الشرعی ....

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ترجمه به صورت تایپ شده با فرمت word یا pdf بر حسب تقاضای مشتری تحویل داده میشود.

  • از زبان: عربی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تحویل به صورت تایپ شده +1 روز +2,000 تومان
برای ترجمه عربی هر صفحه ۲۵۰ کلمه ای   در 1 روز
پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش، جهت هماهنگی برای انجام کار به این فروشنده پیام دهید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های motasembella-28