توضیحات کاره

جواب دادن ایمیل، خوب و حرفه ای به زبان انگلیسی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک ایمیل که در جوابه ایمیل شماست برایتان ارسال میکنم

پاسخ ایمیل تا 2 پاراگراف است

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mostafamorad-86