توضیحات کاره

من می‌توانم انواع تایپ فارسی با پاورقی؛ تایپ عربی ساده و اعراب‌دار با پاورقی و همچنین تایپ متون قدیمی فارسی و عربی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داده و تحویل دهم.

 

تایپ نوشته‌­های خوانای فارسی - بدون پاورقی و بدون عبارات عربی و انگلیسی

  قیمت هر صفحه 300 کلمه،  800 تومان

***

تایپ نوشته‌­های ناخوانای فارسی - بدون پاورقی و بدون عبارات عربی و انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه، 1000 تومان

***

تایپ نوشته­‌های فارسی - با کمترین پاورقی و یا کمترین عبارات عربی و انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه،  1200 تومان

***

تایپ نوشته‌­های فارسی - دارای آیات و روایات، بدون اعراب و به همراه پاورقی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه،  1500 تومان

***

تایپ نوشته‌­های خوانای عربی - بدون اعراب و پاورقی و بدون عبارات انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه،  1000 تومان

***

تایپ نوشته‌­های ناخوانای عربی - بدون اعراب و پاورقی و بدون عبارات انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه،  1200 تومان

***

تایپ نوشته‌­های عربی - بدون اعراب و با کمترین پاورقی و یا کمترین عبارات انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه،  1500 تومان

***

تایپ نوشته‌­های عربی - دارای اعراب و به همراه پاورقی و یا عبارات انگلیسی

 قیمت هر صفحه 300 کلمه، 2000 تومان

***

 

اگر تایپ فارسی ساده و یا عربی ساده باشه، 10 صفحه یک روزه انجام می شود.

 

 

 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
  • تحویل به صورت:
  • word
  • pdf
  • به زبان: فارسی، عربی، سایر (طبق توضیحات کاره)
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  یک صفحه تایپ ساده 1 روز 1,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های mostafa.saberi