توضیحات کاره

تبلیغات پیامکی ارسال با توجه به درخواست مشتری به صورت منطقه جغرافیایی (شهر-شهرستان -کشوری )

برای ارسال 500 پیامک مبلغ 50 هزار تومان دریافت می گردد هر پیامک شامل 35 کارکتر می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

عکس متن پیام و شماره هایی که پیام تبلیغاتی به آنها ارسال شده است .

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  500 پیامک 1 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.